Latest updates on Karuna Seva by Sadhu Vaswani Mission during Corona pandemic. Click here to know more.

LIVE UPDATE from the Sacred Anjali Samadhi | Sadhu Vaswani Mission Pune

LIVE UPDATE from the Sacred Anjali Samadhi | Sadhu Vaswani Mission Pune | October 8, 2018 
 
With a humble pooja, the concrete cover was put up at the Anjali Samadhi marking the completion of this phase of construction work. Soon after, at the daily session in Sacred Kutiya, Beloved Dada spoke to us all through the Vachan (thought): 
 
Vachan from Anjali Sangrah
Page No:-363
 
Title:- Samadhi-a Jey Sandull Taan 
 
Aadhee-a raat ajeeban vattaan, naon nyaapo aayo, aayo:
Bhittko chcho pyaa darbadar, achee vishraam paayo! paayo!
 
Paaey jaamo aa! insaanee, tavhaan sadqey sattham soor:
Daadal agyaan veyhee veyhee, huaa Daadal khaan tavheen duur!
 
Na paroorr paatav-a pyaar jee, nakee sunjaatav-a aahyaan keyr?
Hikk hikk khey huee mastee pehenji, maapyav-a mittee-a jaa dheyr!
 
Tarsee tarsee saal ghannaa, hee cholo ta kayyam tyaag:
Nind-a mein huaa suttal sabheyee, visaarey pehenjo maag!
 
Pushpan maan aen patan maan, veyttho avhaan khey nihaaryaan haann:
Samaadhi-a jey sandull taan, karyaan avhaan saan roohh rihaann!
 
Aahyo aanjaa avheen pyaaraa muunkhey, na damm bi muunkhaan dhaar:
Veysar chcho na sabh visaaryo, uthee halo avheen hun-a paar!
 
Poorey akhyoon, boottey kan-a, sunno anhad jo awaaz:
Vich dil mandir neenh-a nazaaraa, vajan surandaa saaz!
 
Pann vinjaaey pann maan, bhanjee shak gumaan:
Pakirr un-a jo palaand Anjali, jo toh vatt ho mehmaan!